HB Reklama - billboardy, megaboardy, reklamné plachty

O nás

Vznik našej spoločnosti sa datuje od roku 1992, kedy súčasný majiteľ a jediný vlastník firmy začal podnikať v oblasti výroby reklamy na základe živnostenského oprávnenia ako fyzická osoba. Následne pôsobil niekoľko rokov ako operátor veľkoplošných digitálnych tlačových zariadení v zahraničí. Tieto bohaté osobné skúsenosti v oblasti veľkoplošnej tlače boli zužitkované pri zakúpení prvých tlačiarenských zariadení našej firmy, ktorá v súčasnosti disponuje 4 veľkoplošnými tlačiarňami s pracovnou šírkou 3,2 m. Firma sa v roku 2006 transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Hlavným predmetom činnosti je realizácia veľkoplošných exteriérových tlačovín, ako je napríklad výroba plagátov a samolepiacich fólií na billboardy, bigboardy a megaboardy, ale aj rôznych polepov na dopravné prostriedky a pod. Dostatočná pracovná šírka tlačiarní umožňuje taktiež tlač veľkoplošných reklamných plachiet.

Hlavnou filozofiou našej firmy je ponúknuť zákazníkovi vysokú kvalitu tlače pri použití tých najkvalitnejších podkladových materiálov. Keďže všetky zákazky sú realizované výlučne vo vlastných výrobných priestoroch a na vlastných tlačiarenských zariadeniach, dokážeme ponúknuť zákaznikovi skutočne tie najlepšie ceny.

Táto filozofia nám priniesla množstvo verných zákazníkov prevažne z oblasti reklamných agentúr a billboardových spoločností, pričom s niektorými našími zákazníkmi spolupracujeme nepretržite už viac ako 10 rokov.